Листа програма и акредитација

Програми и акредитације

Програм Акредитација Одсек Тип Трајање САН
Вајарство 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер ликовни уметник - вајар (Маст. лик. умет.)
Вајарство 2015. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер ликовни уметник - вајар (Маст. лик. умет.)
Вајарство 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани ликовни уметник - вајар (Дипл. лик. умет.)
Вајарство 2015. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани ликовни уметник - вајар (Дипл. лик. умет.)
Виола 2010. Факултет уметности основне четворогодишње
Виолина 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - виолиниста (Маст. муз. умет.)
Виолина 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - Виолиниста (Дипл. муз. умет.)
Виолончело 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - виолончелиста (Дипл. муз. умет.)
Глума 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер драмски и аудиовизуелни уметник - глумац (Маст. драм. и аудиовиз. умет.)
Глума 2015. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер драмски и аудиовизуелни уметник - глумац (Маст. драм. и аудиовиз. умет.)
Глума 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник- глумац (Дипл. драм. и аудиовиз. умет.)
Глума 2015. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник- глумац (Дипл. драм. и аудиовиз. умет.)
Графика 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер ликовни уметник - графичар (Маст. лик. умет.)
Графика 2015. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер ликовни уметник - графичар (Маст. лик. умет.)
Графика 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани ликовни уметник - графичар (Дипл. лик. умет.)
Графика 2015. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани ликовни уметник - графичар (Дипл. лик. умет.)
Графички дизајн 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер дизајнер (графички дизајнер) (Маст. диз.)
Графички дизајн 2018. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер дизајнер – графички дизајнер (Маст. диз.)
Графички дизајн 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани дизајнер- Графички дизајнер (Дипл. диз.)
Графички дизајн 2017. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани дизајнер (графички дизајнер) (Дипл. диз.)
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - виолиста (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - виолиста (Дипл. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - виолиниста (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - виолиниста (Дипл. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолончело 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - виолончелиста (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолончело 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - виолончелиста (Дипл. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Кларинет 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - кларинетиста (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Кларинет 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - кларинетиста (Дипл. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - трубач (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - трубач (Дипл. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - флаутиста (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - флаутиста (Дипл. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Клавир 2016. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - пијаниста (Маст. муз. умет.)
Извођачке уметности, модул: Клавир 2016. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - пијаниста (Дипл. муз. умет.)
Клавир 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - пијаниста (Маст. муз. умет.)
Клавир 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - Пијаниста (Дипл. муз. умет.)
Кларинет 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - Кларинетиста (Маст. муз. умет.)
Кларинет 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - Кларинетиста (Дипл. муз. умет.)
Музичка педагогија 2010. Факултет уметности мастер једногодишње
Музичка педагогија 2018. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер теоретичар уметности (Маст. теор. умет.)
Музичка педагогија 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани теоретичар уметности - Музички педагог (Дипл. теор. умет.)
Музичка педагогија 2020. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички педагог (Дипл. муз. педаг.)
Сликарство 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер ликовни уметник - Сликар (Маст. лик. умет.)
Сликарство 2015. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер ликовни уметник - сликар (Маст. лик. умет.)
Сликарство 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани ликовни уметник - сликар (Дипл. лик. умет.)
Сликарство 2015. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани ликовни уметник - сликар (Дипл. лик. умет.)
Труба 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - Трубач (Маст. муз. умет.)
Труба 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - Трубач (Дипл. муз. умет.)
Флаута 2010. Факултет уметности мастер једногодишње Мастер музички уметник - Флаутиста (Маст. муз. умет.)
Флаута 2010. Факултет уметности основне четворогодишње Дипломирани музички уметник - Флаутиста (Дипл. муз. умет.)
Програм Акредитација Одсек Тип Трајање САН