Последње постављено

Распоред наставе

14:00
Friday
Поетика уметности 1, (ПУ11), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Срђан (Душан) Марковић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМ6ПД74), 7.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМПД78), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 1, (УМ6МФ61), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана (Србољуб) Закић, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМ6С33), 3.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМС34), 3.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Солфеђо 5, (УМ6С52), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Историја музике 5, (УМИМ76), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Соња (Станислав) Цветковић, наставник
09:00
Thursday
Методика теоријских предмета 1, (МТП19), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Миомира (Михајло) Ђурђановић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМ6С13), 1.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
08:00
Thursday
Методика музичке наставе 1, (УМ6ММН59), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Драгана (Јово) Сарајлић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМС15), 1.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник

Распоред испита

14:00ч
23.09.2020.
у октобарском исп.року
УГЕ49 : Енглески језик 2, 4.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Татјана (Ж) Марковић, наставник
14:00ч
23.09.2020.
у октобарском исп.року
УМОРК03 : Оркестар 10, 2.семестар
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Раде (П) Пејчић, наставник
13:00ч
23.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6СП51 : Свирање хорских партитура 1, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Раде (П) Пејчић, наставник
13:00ч
23.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6СП61 : Свирање хорских партитура 2, 6.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Раде (П) Пејчић, наставник
13:00ч
23.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6И3СП72 : Свирање хорских партитура 3, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Раде (П) Пејчић, наставник
13:00ч
23.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6И3СП82 : Свирање хорских партитура 4, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Раде (П) Пејчић, наставник
15:00ч
22.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6О22 : Оркестрација 2, 2.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ана (Б) Гњатовић, наставник
15:00ч
22.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6О42 : Оркестрација 4, 4.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ана (Б) Гњатовић, наставник
14:00ч
22.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6ХА37 : Хармонија 3, 3.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Лука (В) Чубрило, наставник
14:00ч
22.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6ХА47 : Хармонија 4, 4.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Лука (В) Чубрило, наставник
14:00ч
22.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6ХА57 : Хармонија 5, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Лука (В) Чубрило, наставник
14:00ч
22.09.2020.
у октобарском исп.року
УМ6ХА67 : Хармонија 6, 6.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Лука (В) Чубрило, наставник