Последње постављено

Распоред наставе

13:30
Tuesday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
09:00
Tuesday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
17:00
Monday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
13:00
Monday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 2, (УМ6МФ71), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана () Закић, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМ6С62), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМС64), 6.семестар : Извођачке уметности, модул: Клавир 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМ6С23), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
08:00
Saturday
Труба 1, (УМТР113), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник
08:00
Saturday
Труба 2, (УМТР313), 4.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник

Распоред испита

14:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УМ6И1Е21 : Енглески језик 2, 2.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Татјана (Ж) Марковић, наставник
14:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ1Е48 : Енглески језик 4, 4.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Татјана (Ж) Марковић, наставник
14:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УГЕ49 : Енглески језик 2, 4.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Татјана (Ж) Марковић, наставник
14:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УГЕ67 : Енглески језик 4, 6.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Татјана (Ж) Марковић, наставник
14:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ4Е49 : Енглески језик 4, 4.семестар
Графички дизајн 2017 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Татјана (Ж) Марковић, наставник
13:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УМ6А81 : Анализа музичког дела 4, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ивана (Д) Огњановић, наставник
13:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УМ5Т81 : Труба 8, 8.семестар
Труба 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Васо (Ј) Ристов, наставник
12:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ1ИУ03 : Историја националне уметности XX века 2, 2.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
12:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ1ПУ04 : Поетика уметности 2, 2.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
12:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ2ИУ03 : Историја националне уметности XX века 2, 2.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
12:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ2ПУ04 : Поетика уметности 2, 2.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
12:00ч
06.09.2019.
у септембарском исп.року
УЛ3ИУ03 : Историја националне уметности XX века 2, 2.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник