Последње постављено

Распоред наставе

14:00
Friday
Поетика уметности 1, (ПУ11), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Срђан (Душан) Марковић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМ6ПД74), 7.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМПД78), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 1, (УМ6МФ61), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана (Србољуб) Закић, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМ6С33), 3.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМС34), 3.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Солфеђо 5, (УМ6С52), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Историја музике 5, (УМИМ76), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Соња (Станислав) Цветковић, наставник
09:00
Thursday
Методика теоријских предмета 1, (МТП19), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Миомира (Михајло) Ђурђановић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМ6С13), 1.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
08:00
Thursday
Методика музичке наставе 1, (УМ6ММН59), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Драгана (Јово) Сарајлић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМС15), 1.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник

Распоред испита

12:00ч
16.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6О42 : Оркестрација 4, 4.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ана (Б) Гњатовић, наставник
15:00ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
МНР11 : Методологија научног рада 1, 1.семестар
Музичка педагогија 2018 (Факултет уметности , мастер једногодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
10:30ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6СП51 : Свирање хорских партитура 1, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
10:30ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6АВЛ77 : Анализа вокалне литературе 3, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
10:30ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6И3СП82 : Свирање хорских партитура 4, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
10:30ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6АВЛ87 : Анализа вокалне литературе 4, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
10:00ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УГСИ35 : Сценске игре 3, 3.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Вера (М) Обрадовић-Љубинковић, наставник
10:00ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УГСИ55 : Сценске игре 5, 5.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Вера (М) Обрадовић-Љубинковић, наставник
09:00ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6АС79 : Анализа стилова 1, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
09:00ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6АС89 : Анализа стилова 2, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
09:00ч
07.05.2022.
у мајском исп.року
УМАС29 : Анализа стилова 2, 2.семестар
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Саша (В) Божидаревић, наставник
11:00ч
06.05.2022.
у мајском исп.року
УМ6ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник