Последње постављено

Распоред наставе

13:30
Tuesday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
09:00
Tuesday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
17:00
Monday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
13:00
Monday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 2, (УМ6МФ71), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана () Закић, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМ6С62), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМС64), 6.семестар : Извођачке уметности, модул: Клавир 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМ6С23), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
08:00
Saturday
Труба 1, (УМТР113), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник
08:00
Saturday
Труба 2, (УМТР313), 4.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник

Распоред испита

14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМ6С52 : Солфеђо 5, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан () Кодела, наставник
14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМ6С78 : Солфеђо 7, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан () Кодела, наставник
14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМ6И4МС72 : Методика солфеђа 3, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Игор (М) Николић, наставник
14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМ6И4МС72 : Методика солфеђа 3, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан () Кодела, наставник
14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМ6С88 : Солфеђо 8, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан () Кодела, наставник
14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМ6И4МС82 : Методика солфеђа 4, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан () Кодела, наставник
14:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УМС54 : Солфеђо 5, 5.семестар
Извођачке уметности, модул: Клавир 2016 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан () Кодела, наставник
13:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УЛ4МЛ58 : Методика ликовног образовања 1, 5.семестар
Графички дизајн 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Војислав (Л) Илић, наставник
13:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УЛ1ИУ93 : Историја националне уметности XX века 1, 1.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
13:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УЛ1ПУ94 : Поетика уметности 1, 1.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
13:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УЛ2ИУ93 : Историја националне уметности XX века 1, 1.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник
13:00ч
12.04.2019.
у априлском исп.року
УЛ2ПУ94 : Поетика уметности 1, 1.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан () Марковић, наставник