Последње постављено

Распоред наставе

13:30
Tuesday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
09:00
Tuesday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
17:00
Monday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
13:00
Monday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 2, (УМ6МФ71), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана () Закић, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМ6С62), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМС64), 6.семестар : Извођачке уметности, модул: Клавир 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМ6С23), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
08:00
Saturday
Труба 1, (УМТР113), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник
08:00
Saturday
Труба 2, (УМТР313), 4.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник

Распоред испита

10:00ч
06.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ2ВМ45 : Вајарски материјали и технике 2, 4.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
09:00ч
06.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ3СМЕ85 : Скулптура у металу 4, 8.семестар
Вајарство 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
09:00ч
06.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ3СМЕ65 : Скулптура у металу 2, 6.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
11:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ3СК84 : Скулптура у камену 6, 8.семестар
Вајарство 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
11:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ4ОК81 : Опрема књиге 4, 8.семестар
Графички дизајн 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Естер (Ф) Милентијевић, наставник
11:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ3СК64 : Скулптура у камену 4, 6.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
10:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ4ОК61 : Опрема књиге 2, 6.семестар
Графички дизајн 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Естер (Ф) Милентијевић, наставник
10:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ3СК43 : Скулптура у камену 2, 4.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
08:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УМ6МФ61 : Музички фолклор 1, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирјана () Закић, наставник
08:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УМ6МФ71 : Музички фолклор 2, 6.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирјана () Закић, наставник
00:00ч
05.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ3В01 : Вајање 2, 2.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Пеко (М) Никчевић, наставник
12:00ч
04.07.2019.
у јунском исп.року
УЛ1И8ОК04 : Опрема књиге 2, 2.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Естер (Ф) Милентијевић, наставник