Selected
Р.б. Шифра Испит Семестар Студије Испитни рок Датум Наставник Бр.кандидата
1. УЛ1ИУ53 Историја уметности 5 5.сем. Сликарство 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
2. УЛ1ПС65 Психологија 2 6.сем. Сликарство 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
3. УЛ1ПД84 Педагогија 2 8.сем. Сликарство 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
4. УМ6КЛ21 Клавир - облигат 2 2.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра М. Ћировић 0
5. УМ6КЛ31 Клавир - облигат 3 3.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра М. Ћировић 0
6. УМ6С43 Солфеђо 4 4.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
7. УМ6СП51 Свирање хорских партитура 1 5.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Раде П. Пејчић 0
8. УМ6ИМ53 Историја музике 5 5.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
9. УМ6МС60 Методика солфеђа 1 5.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Игор М. Николић 0
10. УМ6СП61 Свирање хорских партитура 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
11. УМ6СП61 Свирање хорских партитура 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Раде П. Пејчић 0
12. УМ6А65 Анализа музичког дела 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
13. УМ6АР68 Аранжирање 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
14. УМ6ММН69 Методика музичке наставе 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 12:00 Драгана Ј. Сарајлић 0
15. УМ6ММН69 Методика музичке наставе 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 12:00 Петар М. Илић 0
16. УМ6МС70 Методика солфеђа 2 6.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Игор М. Николић 0
17. УМПС72 Психологија 1 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
18. УМ6ПД74 Педагогија 1 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
19. УМ6И3СП72 Свирање хорских партитура 3 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
20. УМ6И3СП72 Свирање хорских партитура 3 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Раде П. Пејчић 0
21. УМ6АВЛ77 Анализа вокалне литературе 3 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 12:00 Саша В. Божидаревић 0
22. УМ6И4ММН71 Методика музичке наставе 3 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 12:00 Драгана Ј. Сарајлић 0
23. УМ6И4МС72 Методика солфеђа 3 7.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
24. УМ6ПС82 Психологија 2 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
25. УМ6ПД84 Педагогија 2 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
26. УМ6И2ПУ82 Психологија уметности 2 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 27.08.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 0
27. УМ6И3СП82 Свирање хорских партитура 4 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
28. УМ6И3СП82 Свирање хорских партитура 4 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Раде П. Пејчић 0
29. УМ6АВЛ87 Анализа вокалне литературе 4 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 12:00 Саша В. Божидаревић 0
30. УМ6С88 Солфеђо 8 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
31. УМ6И4МС82 Методика солфеђа 4 8.сем. Музичка педагогија 2010.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
32. УЛ1Е48 Енглески језик 4 4.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
33. УЛ1ИУ14 Историја уметности 1 1.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
34. УЛ1ИУ24 Историја уметности 2 2.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
35. УЛ1ИУ36 Историја уметности 3 3.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 08:00 Бранка М. Гугољ 0
36. УЛ1ИУ46 Историја уметности 4 4.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 08:00 Бранка М. Гугољ 0
37. УЛ1ИУ53 Историја уметности 5 5.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
38. УЛ1ИУ63 Историја уметности 6 6.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
39. УЛ1ИУ87 Историја уметности 8 8.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
40. УЛ1ПД74 Педагогија 1 7.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
41. УЛ1ПД84 Педагогија 2 8.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
42. УЛ1ПС65 Психологија 2 6.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
43. УЛ1И6СМ82 Скулптура - моделовање 8 8.сем. Сликарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 28.08.2024. 10:00 Невена С. Поповић 0
44. УЛ2ИУ64 Историја уметности 6 6.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
45. УЛ2ИУ87 Историја уметности 8 8.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
46. УЛ2МЛ85 Методика ликовног образовања 2 8.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Војислав Л. Илић 0
47. УЛ2ПД74 Педагогија 1 7.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
48. УЛ2ПД84 Педагогија 2 8.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
49. УЛ2ПС55 Психологија 1 5.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 1
50. УЛ2ПС65 Психологија 2 6.сем. Графика 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
51. УЛ3Е38 Енглески језик 3 3.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
52. УЛ3И1ИН31 Информатика у уметности 1 3.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Милан С. Савић 0
53. УЛ3И1ИН31 Информатика у уметности 1 3.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Данијел Б. Ђошић 0
54. УЛ3ИУ24 Историја уметности 2 2.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
55. УЛ3ИУ63 Историја уметности 6 6.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
56. УЛ3ИУ87 Историја уметности 8 8.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
57. УЛ3ПД86 Педагогија 2 8.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
58. УЛ3ПС67 Психологија 2 6.сем. Вајарство 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.06.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
59. УГИД17 Историја драме 1 1.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
60. УГПС18 Психологија 1 1.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
61. УГПС28 Психологија 2 2.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
62. УГИД37 Историја драме 3 3.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
63. УГИД47 Историја драме 4 4.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
64. УГЕ49 Енглески језик 2 4.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
65. УГИД56 Историја драме 5 5.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
66. УГИД27 Историја драме 2 2.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
67. УГИД66 Историја драме 6 6.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
68. УГЕ67 Енглески језик 4 6.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
69. УГИ1ПСУ71 Психологија уметности 1 7.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 27.08.2024. 12:00 Иван З. Стојиловић 0
70. УГИ2ГФУ71 Глумац у филмској уметности 1 7.сем. Глума 2015.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:00 Срђан Ђ. Радаковић 0
71. УМИМ66 Историја музике 4 6.сем. Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
72. УМПС67 Психологија 2 6.сем. Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
73. УМПД78 Педагогија 1 7.сем. Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
74. УМАМД84 Анализа музичког дела 4 8.сем. Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
75. УМАС19 Анализа стилова 1 1.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
76. УМС34 Солфеђо 3 3.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
77. УММН59 Методика музичке наставе 3 5.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 12:00 Драгана Ј. Сарајлић 0
78. УМПС57 Психологија 1 5.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
79. УМИМ66 Историја музике 4 6.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
80. УММН69 Методика музичке наставе 4 6.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 12:00 Драгана Ј. Сарајлић 0
81. УМПС67 Психологија 2 6.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
82. УМЕН60 Енглески језик 2 6.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
83. УМАМД74 Анализа музичког дела 3 7.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
84. УМИМ76 Историја музике 5 7.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
85. УМПД78 Педагогија 1 7.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
86. УМАМД84 Анализа музичког дела 4 8.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
87. УМЕН89 Енглески језик 4 8.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
88. УМИЗ8ИН82 Информатика у уметности 2 8.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Милан С. Савић 0
89. УМХ28 Хор 2 2.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
90. УМИМ38 Историја музике 1 3.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
91. УМИЗ3Д32 Дириговање 3 3.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Јасмина М. Новокмет 0
92. УММН46 Методика музичке наставе 2 4.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Петар М. Илић 0
93. УМКТ13 Корепетиција с читањем с листа 1 1.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра Ј. Трајковић 0
94. УМПС19 Психологија 1 1.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
95. УМКТ23 Корепетиција с читањем с листа 2 2.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра Ј. Трајковић 0
96. УМПС29 Психологија 2 2.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
97. УМКВ31 Клавир 2 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Александра Ј. Трајковић 0
98. УМКВ31 Клавир 2 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Марија Д. Глуваков-Меденица 0
99. УМС34 Солфеђо 3 3.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
100. УММН36 Методика музичке наставе 1 3.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Петар М. Илић 0
101. УМПД39 Педагогија 1 3.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
102. УМКТ42 Корепетиција с читањем с листа 4 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра Ј. Трајковић 0
103. УМС44 Солфеђо 4 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.07.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
104. УММН46 Методика музичке наставе 2 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Петар М. Илић 0
105. УМИМ48 Историја музике 2 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
106. УМПД49 Педагогија 2 4.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
107. УМКВ71 Клавир 4 8.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Александра Ј. Трајковић 0
108. УМКВ71 Клавир 4 8.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Јелена С. Радоичић 0
109. УМКВ71 Клавир 4 8.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Марија Д. Глуваков-Меденица 0
110. УМАС78 Анализа стилова 1 7.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
111. УМАС88 Анализа стилова 2 8.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
112. УМИЗ8ИН82 Информатика у уметности 2 8.сем. Извођачке уметности, модул: Клавир 2016.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Милан С. Савић 0
113. УММН06 Методика музичке наставе 6 2.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Драгана Ј. Сарајлић 0
114. УМИЗ10ПУ02 Поетика уметности 2 2.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2016.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
115. УЛ4ИУ14 Историја уметности 1 1.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
116. УЛ4ИУ37 Историја уметности 3 3.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 08:00 Бранка М. Гугољ 0
117. УЛ4ИУ47 Историја уметности 4 4.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 08:00 Бранка М. Гугољ 0
118. УЛ4ИУ57 Историја уметности 5 5.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
119. УЛ4ИУ67 Историја уметности 6 6.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Бранка М. Гугољ 0
120. УЛ4ПС68 Психологија 2 6.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
121. УЛ4ПД77 Педагогија 1 7.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
122. УЛ4ПД86 Педагогија 2 8.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
123. УЛ4МЛ87 Методика ликовног образовања 2 8.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Војислав Л. Илић 0
124. УЛ4МЛ87 Методика ликовног образовања 2 8.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Јулија М. Дубовац 0
125. УЛ4ИУ89 Историја уметности 8 8.сем. Графички дизајн 2017.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
126. ИКТ12 Примена информационо- комуникационих технологија у настави 1 1.сем. Музичка педагогија 2018.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 12:00 Данијел Б. Ђошић 0
127. МТ15 Музичке технологије 1 1.сем. Музичка педагогија 2018.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Ивана Д. Огњановић 0
128. МТП19 Методика теоријских предмета 1 1.сем. Музичка педагогија 2018.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:30 Миомира М. Ђурђановић 0
129. МТ25 Музичке технологије 2 2.сем. Музичка педагогија 2018.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Ивана Д. Огњановић 0
130. МТП29 Методика теоријских предмета 2 2.сем. Музичка педагогија 2018.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:30 Миомира М. Ђурђановић 0
131. OI0001 Солфеђо 1 1.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
132. OPI001 Хор 1.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
133. OI0014 Историја музике 1 1.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
134. OD0043 Психологија 1 1.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
135. OI0006 Солфеђо 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
136. OI0007 Хармонија 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 27.08.2024. 08:00 Марко Р. Алексић 0
137. OI0008 Дириговање 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Јасмина М. Новокмет 0
138. MTI001 Клавир - облигат 1 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра М. Ћировић 0
139. OPI001 Хор 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
140. OI0019 Историја музике 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
141. OM0028 Музички фолклор 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 08:00 Мирјана С. Закић 0
142. OM0016 Свирање хорских партитура 1 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Раде П. Пејчић 0
143. OD0015 Енглески језик 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
144. OD0053 Психологија 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
145. OI0039 Познавање музичких инструмената 2 2.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
146. OI0011 Солфеђо 3 3.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
147. OPI001 Хор 3.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
148. OI0022 Историја музике 3 3.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
149. OPI008 Mетодика музичке наставе 1 3.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Петар М. Илић 0
150. MOIM1 Музичко образовање и медији 1 3.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
151. OI0016 Солфеђо 4 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
152. OI0043 Хармонија 4 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 27.08.2024. 08:00 Марко Р. Алексић 0
153. OI0044 Дириговање 4 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Јасмина М. Новокмет 0
154. MTI002 Клавир - облигат 2 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра М. Ћировић 0
155. OPI001 Хор 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
156. OI0026 Историја музике 4 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
157. OPI009 Методика музичке наставе 2 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Петар М. Илић 0
158. OM0023 Свирање хорских партитура 2 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Раде П. Пејчић 0
159. OD0034 Енглески језик 4 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
160. DMIOS1 Дидактичке музичке игре за основну школу 2 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 12:00 Петар М. Илић 0
161. MOIM2 Музичко образовање и медији 2 4.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Дина Д. Војводић Николић 0
162. OI1015 Солфеђо 5 5.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
163. MNMO1 Методика музичке наставе 3 5.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 12:00 Драгана Ј. Сарајлић 0
164. OPI001 Хор 5.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
165. OM0017 Анализа вокалне литературе 1 5.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 12:00 Саша В. Божидаревић 0
166. OD0062 Педагогија 1 5.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
167. OI1018 Солфеђо 6 6.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
168. MTI003 Клавир - облигат 3 6.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 16:30 Александра М. Ћировић 0
169. OPI001 Хор 6.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
170. OI0025 Анализа музичког дела 2 6.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Ана Б. Гњатовић 0
171. OD0072 Педагогија 2 6.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Сефедин Ф. Шеховић 0
172. MNS003 Методика наставе солфеђа 3 7.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
173. OPI001 Хор 7.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
174. MNTP2 Методика наставе теоријских предмета 2 8.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:30 Миомира М. Ђурђановић 0
175. MNS004 Методика наставе солфеђа 4 8.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Слободан А. Кодела 0
176. MNMO4 Методика музичке наставе 6 8.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 12:00 Петар М. Илић 0
177. OPI001 Хор 8.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Јасмина М. Новокмет 0
178. AMS2 Анализа музичких стилова 2 8.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 13:00 Саша В. Божидаревић 0
179. OG0054 Информатика у уметности 2 8.сем. Музичка педагогија 2020.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Милан С. Савић 0
180. MAG16 Увод у театрологију 1 1.сем. Глума 2022.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 1
181. MAG26 Увод у театрологију 2 2.сем. Глума 2022.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
182. MM0001 Методологија научног рада 1 1.сем. Глума 2022.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 14:00 Саша В. Божидаревић 1
183. MM0006 Методологија научног рада 2 2.сем. Глума 2022.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 14:00 Саша В. Божидаревић 0
184. IU1 Историја уметности 1 1.сем. Сликарство 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
185. IU2 Историја уметности 2 2.сем. Сликарство 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
186. OD0053 Психологија 2 2.сем. Сликарство 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0
187. IU2 Историја уметности 2 2.сем. Графика 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
188. OD0053 Психологија 2 2.сем. Графика 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
189. OG0054 Информатика у уметности 2 2.сем. Графика 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Милан С. Савић 0
190. OD0015 Енглески језик 2 2.сем. Графика 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
191. MLO3 Методика ликовног образовања 3 1.сем. Графички дизајн 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Војислав Л. Илић 0
192. MLO4 Методика ликовног образовања 4 2.сем. Графички дизајн 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 12:00 Војислав Л. Илић 0
193. IU1 Историја уметности 1 1.сем. Графички дизајн 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
194. IU2 Историја уметности 2 2.сем. Графички дизајн 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 08:00 Данијела Т. Тешић-Радовановић 0
195. OD0053 Психологија 2 2.сем. Графички дизајн 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
196. OG0054 Информатика у уметности 2 2.сем. Графички дизајн 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 26.08.2024. 10:00 Милан С. Савић 0
197. OD0015 Енглески језик 2 2.сем. Графички дизајн 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Јелена Б. Бабић - Антић 0
198. MM0023 Анализа музике XX и XXI века 2 2.сем. Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виолина 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Ана Б. Гњатовић 0
199. OAG7 Историја позоришта и драме 1 1.сем. Глума 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Немања В. Савковић 0
200. OD0043 Психологија 1 1.сем. Глума 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 09:00 Миљана С. Павићевић 0
201. OAG27 Историја позоришта и драме 2 2.сем. Глума 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Немања В. Савковић 0
202. OD0053 Психологија 2 2.сем. Глума 2023.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 29.08.2024. 11:00 Миљана С. Павићевић 0