Последње постављено

Распоред наставе

14:00
Friday
Поетика уметности 1, (ПУ11), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Срђан (Душан) Марковић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМ6ПД74), 7.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМПД78), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 1, (УМ6МФ61), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана (Србољуб) Закић, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМ6С33), 3.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМС34), 3.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Солфеђо 5, (УМ6С52), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Историја музике 5, (УМИМ76), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Соња (Станислав) Цветковић, наставник
09:00
Thursday
Методика теоријских предмета 1, (МТП19), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Миомира (Михајло) Ђурђановић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМ6С13), 1.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
08:00
Thursday
Методика музичке наставе 1, (УМ6ММН59), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Драгана (Јово) Сарајлић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМС15), 1.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник

Распоред испита

14:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УМ6МФ61 : Музички фолклор 1, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирјана (С) Закић, наставник
13:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ4ПД75 : Педагогија 1, 7.семестар
Графички дизајн 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
13:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УМ6ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
13:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ1ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
13:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ3ПД76 : Педагогија 1, 7.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
13:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УМПД39 : Педагогија 1, 3.семестар
Извођачке уметности, модул: Клавир 2016 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
12:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ1ИУ93 : Историја националне уметности XX века 1, 1.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан (Д) Марковић, наставник
12:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ1ПУ94 : Поетика уметности 1, 1.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан (Д) Марковић, наставник
12:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ2ИУ93 : Историја националне уметности XX века 1, 1.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан (Д) Марковић, наставник
12:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ2ПУ94 : Поетика уметности 1, 1.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан (Д) Марковић, наставник
12:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ3ИУ93 : Историја националне уметности XX века 1, 1.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан (Д) Марковић, наставник
12:00ч
10.04.2020.
у априлском исп.року
УЛ3ПУ94 : Поетика уметности 1, 1.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Срђан (Д) Марковић, наставник