Последње постављено

Распоред наставе

14:00
Friday
Поетика уметности 1, (ПУ11), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Срђан (Душан) Марковић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМ6ПД74), 7.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМПД78), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 1, (УМ6МФ61), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана (Србољуб) Закић, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМ6С33), 3.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМС34), 3.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Солфеђо 5, (УМ6С52), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Историја музике 5, (УМИМ76), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Соња (Станислав) Цветковић, наставник
09:00
Thursday
Методика теоријских предмета 1, (МТП19), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Миомира (Михајло) Ђурђановић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМ6С13), 1.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
08:00
Thursday
Методика музичке наставе 1, (УМ6ММН59), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Драгана (Јово) Сарајлић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМС15), 1.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник

Распоред испита

17:00ч
24.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УГГ71 : Глума 7, 7.семестар
Глума 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Дејан (С) Цицмиловић, наставник
14:00ч
24.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УГГ51 : Глума 5, 5.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Андријана (С) Виденовић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УМ6ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ1ПД84 : Педагогија 2, 8.семестар
Сликарство 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УМ6ПД84 : Педагогија 2, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ1С31 : Сликање А1, 3.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ервин (Х) Ћатовић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ1С51 : Сликање А3, 5.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ервин (Х) Ћатовић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ1ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ1С71 : Сликање А5, 7.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Ервин (Х) Ћатовић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ2ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ3ПД76 : Педагогија 1, 7.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин (Ф) Шеховић, наставник
10:00ч
12.02.2021.
у јануарско-фебруарском исп.року
УЛ1С91 : Сликање А9, 1.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Ервин (Х) Ћатовић, наставник