Последње постављено

Распоред наставе

13:30
Tuesday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
09:00
Tuesday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
17:00
Monday
Енглески језик 4, (УМ6И1Е41), 4.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
13:00
Monday
Енглески језик 2, (УМ6И1Е21), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Татјана (Живојин) Марковић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 2, (УМ6МФ71), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана () Закић, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМ6С62), 6.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
12:30
Saturday
Солфеђо 6, (УМС64), 6.семестар : Извођачке уметности, модул: Клавир 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМ6С23), 2.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
09:00
Saturday
Солфеђо 2, (УМС25), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан () Кодела, наставник
08:00
Saturday
Труба 1, (УМТР113), 2.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник
08:00
Saturday
Труба 2, (УМТР313), 4.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Труба 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Васо (Јуре) Ристов, наставник

Распоред испита

09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УЛ4ПС67 : Психологија 2, 6.семестар
Графички дизајн 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМПС72 : Психологија 1, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМ6ПС82 : Психологија 2, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УЛ1ПС65 : Психологија 2, 6.семестар
Сликарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УЛ2ПС65 : Психологија 2, 6.семестар
Графика 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УЛ3ПС67 : Психологија 2, 6.семестар
Вајарство 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УГПС28 : Психологија 2, 2.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
09:00ч
28.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМПС67 : Психологија 2, 6.семестар
Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Мирослав () Крстић, наставник
11:00ч
27.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМ6ПД74 : Педагогија 1, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин () Шеховић, наставник
11:00ч
27.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМ6ПД84 : Педагогија 2, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин () Шеховић, наставник
11:00ч
27.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМПД49 : Педагогија 2, 4.семестар
Извођачке уметности, модул: Клавир 2016 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Сефедин () Шеховић, наставник
08:30ч
27.09.2019.
у октобарском 2 исп.року
УМ6ИМ24 : Историја музике 2, 2.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Соња () Цветковић, наставник