Последње постављено

Распоред наставе

14:00
Friday
Поетика уметности 1, (ПУ11), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Срђан (Душан) Марковић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМ6ПД74), 7.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
10:00
Friday
Педагогија 1, (УМПД78), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Сефедин (Фехим) Шеховић, наставник
08:00
Friday
Музички фолклор 1, (УМ6МФ61), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Мирјана (Србољуб) Закић, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМ6С33), 3.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
11:00
Thursday
Солфеђо 3, (УМС34), 3.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Солфеђо 5, (УМ6С52), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
09:30
Thursday
Историја музике 5, (УМИМ76), 7.семестар : Извођачке уметности, модул: Гудачки инструменти, подмодул: Виола 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Соња (Станислав) Цветковић, наставник
09:00
Thursday
Методика теоријских предмета 1, (МТП19), 1.семестар : Музичка педагогија 2018., Факултет уметности (мастер једногодишње) : Миомира (Михајло) Ђурђановић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМ6С13), 1.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник
08:00
Thursday
Методика музичке наставе 1, (УМ6ММН59), 5.семестар : Музичка педагогија 2010., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Драгана (Јово) Сарајлић, наставник
08:00
Thursday
Солфеђо 1, (УМС15), 1.семестар : Извођачке уметности, модул: Дувачки инструменти, подмодул: Флаута 2016., Факултет уметности (основне четворогодишње) : Слободан (Александар) Кодела, наставник

Распоред испита

11:00ч
24.07.2020.
у јунском исп.року
УГИГ8Д93 : Увод у драматургију 2, 2.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, мастер једногодишње)
Милена (Ј) Марковић, наставник
14:30ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6И4МС82 : Методика солфеђа 4, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
14:30ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6И4МС72 : Методика солфеђа 3, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
14:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
МНС27 : Методика наставе солфеђа 6, 2.семестар
Музичка педагогија 2018 (Факултет уметности , мастер једногодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
13:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6С88 : Солфеђо 8, 8.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
13:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6С78 : Солфеђо 7, 7.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
12:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6С62 : Солфеђо 6, 6.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
12:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6С52 : Солфеђо 5, 5.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
12:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМС64 : Солфеђо 6, 6.семестар
Извођачке уметности, модул: Клавир 2016 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
11:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6С43 : Солфеђо 4, 4.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
11:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УМ6С33 : Солфеђо 3, 3.семестар
Музичка педагогија 2010 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Слободан (А) Кодела, наставник
11:00ч
23.07.2020.
у јунском исп.року
УГГПК82 : Глума пред камером 2, 8.семестар
Глума 2015 (Факултет уметности, основне четворогодишње)
Олег (Д) Новковић, наставник